top of page

Regulamin

Zapoznaj się z naszym regulaminem

1. Regulamin obowiązuje wszystkich gości przebywających na terenie Ośrodka. 

2. O Państwa dobre samopoczucie na miejscu dba Właściciel Ośrodka. Wszelkie uwagi oraz usterki prosimy zgłaszać na bieżąco.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 12.00 i kończy o godz. 10.00 w dniu wyjazdu. Ewentualne wcześniejsze przyjazdy czy późniejsze wyjazdy proszę ustalać osobiście.

4. Warunkiem pełnej rezerwacji jest wpłacenie niewielkiego zadatku za pobyt w terminie do 7 dni od czasu zgłoszenia rezerwacji.

5. Resztę należności prosimy o uregulowanie w dniu przyjazdu. W momencie odwołania rezerwacji na wcześniej niż 60 dni przed planowanym przyjazdem zaliczka przepada, zaś w innym przypadku jest do wykorzystania w ustalonym wolnym okresie.

6. Parking jest ogrodzony, bezpłatny i niestrzeżony. Właściciel Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich kosztowności.

7. Cisza nocna na Ośrodku obowiązuje od godziny 23.00 do 7 rano. 

8. Osoby postronne mogą przebywać na terenie Ośrodka do godziny 23.00. Po godzinie 23:00  prosimy o opuszczenie terenu Pelikan Rowy lub też zgłoszenie się do recepcji.

9. We wszystkich pokojach zabrania się palenia papierosów.

10. Na tarasach zabrania się rozpalania grilla.

11.  Za rzeczy pozostawione w pokojach Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczenia pokoi

12. Do Państwa dyspozycji jest plac zabaw dla dzieci lecz przebywanie na min może odbywać się tylko i wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów. 

13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności w związku z pozostawieniem dzieci bez opieki w domkach, na schodach czy  tarasie. Zabrania się przebywania dzieci bez opieki we wspomnianych miejscach.

14. Właściciel nie odpowiada za niedogodności wynikające z dostaw prądu czy wody.

15. Bardzo prosimy o czystość i porządek w pokojach. Wszelkie powstałe uszkodzenia prosimy natychmiast zgłaszać Właścicielowi.

16. Nasi goście ponoszą wszelką odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych pokoi i obiektu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. 

17. Przekazanie jak i odbiór pokoi odbywa się zawsze w towarzystwie Właściciela lub osoby upoważnionej przez niego.

18. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu Właściciel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka traci wpłacone wartości, pokrywa ewentualne straty wyrządzone na terenie Ośrodka i opuszcza obiekt.

19. Uiszczenie opłaty za pobyt jest równoważne z zapoznaniem się i akceptacją Regulaminu Pelikan Rowy

bottom of page